ניהול פיננסי

נלווה אותכם משלב הוצאת הצעת המחיר ועד הוצאת החשבונית והעברתה להנה"ח .

נעזור לכם להסתכל על תזרים המזומנים שלכם, לעדכן תקציבים ולעקוב אחר התקבולים והתשלומים שלכם באופן שוטף.

 

גבייה ותשלומים

 • מעבר לחשבוניות דיגיטליות

 • הפקת ומעקב אחר הצעות מחיר 

 • הפקת חשבונות לתשלום בהתאם לשלביי העבודה 

 • גביה ומעקב אחר תשלומים מלקוחות

 • מעקב אחר חיובי ספקים והכנת קובץ תשלומי ספקים

 • ריכוז חומרים להנה"ח 

ריכוז הוצאות

 • ריכוז הוצאות חודשיות

 • עדכון שוטף בקובץ מעקב הוצאות חודשי

 

ניהול תקציב 

 • תקציב לפי פרויקט, תקציב לחברה , תקציב מחלקה ועוד

 • עדכון שוטף של מצב הכספים בתקציב

 • ניהול חלוקת שותפים