בחירת תכנית מינוי

 • ריטיינר 1500

  1500₪
  לחודש
  בתוקף למשך 12 חודשים
  • עלות שעתית 150
  • 10 שעות בריטיינר